Özellikler

Teknik Özellikler

Proje Hata Kontrolleri raporu

Otomatik düzensizlik kontrolleri

Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması raporu

İkinci Mertebe Etkileri raporu

Kolon Yanal Ötelenme Ölçütü (Narinlik Hesabı İçin- TS500) raporu

Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu

TBDY2018 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Kolon Enine Donatı Hesabı raporu

Kolon Narinlik Etkisi raporu

Güçlü Kolon Hesabı raporu

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği raporu

Perde Alanları Kontrolü (M.7.6.1.3) raporu

Perde Tasarım Eğilme Momentleri (M.7.6.6.1) raporu

Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu

Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu

Perde Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Perde Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Bina Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Kiriş Enine Donatı Hesabı raporu

Kiriş Boyuna Donatı Hesabı raporu

Kiriş Burulma ve Gövde Donatı Hesabı raporu

Perde/Duvar Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu (kabuk veya çubuk elemanlar)

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Radye Temel/Döşeme/Perde/Duvar Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu

Kiriş Kesit Tesirleri raporu

ve daha fazlası...

Tanımlanan poligon kesitin kolon/düşey hatıl, kiriş, temel elemanlarına atanabilmesi

Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi

Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi

Poligon kolonlarda çift eksenli analiz ile donatı ataması

Poligon ve dikdörtgen kolonlarda kullanıcı tanımlı donatı düzeni ile (veya program tarafından otomatik) donatı çapı tespiti

Binanın 3 boyutlu resminin ve kat planlarının hesap raporlarında gösterilmesi

Otomatik düzensizlik kontrolleri

ve daha fazlası...

 

digeropsdepremperformansguçlendirme

StatiCAD, yığma yapıların depreme dayanıklı olabilmesi için geliştirilmiş, yığma binanın statik analiz ve çizimlerini yapan bilgisayar programıdır. 

StatiCAD ile yeni yapılacak binalar sağlam ve güvenli projelendirilebildiği gibi mevcut binaların deprem performans analizleri ve güçlendirmesi de yapılabilmektedir. 

StatiCAD deprem yönetmeliği esasları uyarınca yapılması gereken detaylı hesapları  saniyeler içerisinde çözebilir. 

StatiCAD ile yeni yapılacak binaların deprem dayanımlarını sağlayacak hesapları yapabileceğiniz gibi dilerseniz mevcut binaların deprem performanslarını deprem yönetmeliği (2018 ve 2007), Riskli Bina Tespit Yönetmeliği (2019 ve 2013) veya Eurocode (8 ve 6) esaslarına göre belirleyebilirsiniz. 

 

Döşemeden duvarlara yükler seçime bağlı olarak kabuk sonlu elemanlar, veya kum tümseği analojisi adı verilen üçgen ve yamuk alanlara göre yapılmakta, deprem kuvvetleri seçime bağlı olarak eşdeğer deprem yükü veya modal analiz yöntemine göre hesaplanmakta, kapasite kontrolleri ve rijitlik hesaplamaları ise seçilen yönetmelik maddeleri baz alınarak hesaplanmaktadır. Hesap raporlarında elle yapacağınız kontrollerde birebir uyuşma bekleyebilirsiniz. 

El ile yapılan detaylı hesapta haftalar sürebilecek detaydaki analizler saatlere sığdırılıyor. 

Yığma yapı sisteminde bina sistemi modellendikten sonra tek tıklama ile analiz yaptırılıp seçmeli hesap raporları oluşturulabilir ve tek tıklama ile proje kapağı da dahil bütün çizimlerinizi oluşturabilirsiniz. 

Çizimlerinizi isterseniz StatiCAD çizim editöründe editleyerek çıktısını alabilir,dilerseniz AutoCAD benzeri programlara dwg/dxf formatında export edebilirsiniz. 

 

StatiCAD ile modellediğiniz yapıyı üç boyutlu görebilir ve yaptığınız modellemenin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Veya müşterilerinize müstakbel evlerini gezdirebilirsiniz. 

 StatiCAD yığma yapıların statik hesabının yanında projenizin deprem yönetmeliği maddelerine uygunluğu konusunda ayrı ve isteğe bağlı bir rapor daha oluşturma seçeneğine sahip 

StatiCAD analizde seçilen yönetmeliğin, yığma bina hükümleri çerçevesinde ve deprem yönetmeliği formülleri ile hesap yapmakta olup yurt dışından uyarlanmış veya betonarme benzeşimler kurularak hazırlanmış bir program değildir. StatiCADda tüm statik hesabın yönetmelik esasları çerçevesinde olması için gayret sarfedilmektedir. 

StatiCAD  her gün geliştirilmekte ve her gün daha güçlü bir projelendirme aracı olması için gayret sarfedilmektedir.

Seçimli olarak RYTEİ 2019, TBDY2018, DBYBHY 2007,RBTE 2013 veya Eurocode a göre analiz yaptırılabilir.

StatiCAD ile ortogonal veya nonortogonal (köşeleri birbirine dik veya değişik açılarda olan) yığma binalar modellenebilmektedir.   
StatiCAD ile deprem yönetmeliğinde tanımlı olan veya olmayan her türlü yığma duvar malzemesi parametreleri girilerek deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analiz yaptırılabilir. 
Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları yapılabilir, istenirse düşey hatılların bina deprem davranışına katkısı ve/veya düşey hatılların duvar dayanımına katkısı dikkate alınabilir. 
Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları ayrı ayrı çıktı alınabilir. 
Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısı seçimli olarak dikkate alınabilir. 
Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmektedir. 
Modellenen yapı sistemi analiz opsiyonlarına bağlı olarak bir defada analiz edilebilmektedir.

Modellenen yapı sistemi istenirse SAP2000 programına aktarılabilir. SAP2000 analizi bittikten sonra SAP2000 kesit tesirleri StatiCAD'e import edilir. Ve yığma bina deprem yönetmeliği tahkikleri sonlu elemanlar yöntemine göre programca tamamlanır ve anlaşılır şekilde raporlanır. SAP2000 destekli analiz için kullanıcının SAP2000 bilmesine dahi gerek yoktur. İstenirse StatiCAD modeli otomatik olarak SAP2000 programına gönderir, kaydeder, analiz yaptırır, sonuçları geri alır, ve duvar kesit tesirlerini elde ederek deprem yönetmeliği dizayn/tahkik hesaplarını gerçekleştirir.

SAP2000 e aktarım yaparken duvarların StatiCAD tarafından sonlu elemanlara bölünüp bölünmeyeceği, duvar mesnet tipi, rijit diyafram oluşturulup oluşturulmayacağı, düşey hatıl ve kiriş hatılların sistem modeline dahil edilip edilmeyeceği ayarlanabilir. Rijit diyaframsız çözümde her bir yapı elemanına kendi kütlesi oranında X ve Y yönünde yük etkitilir. StatiCAD SAP2000 aktarımı tamamlandıktan sonra kullanıcı SAP2000 de istediği değişikliği yapabilir. Sonuçlar geri alınırken StatiCAD kesit tesirleri için Sectioncut ları koordinatlarına göre yeniden atar. Dolayısı ile SAP2000 de yük kombinasyonlarını değiştirme, sonlu elemanlara çeşitli opsiyonlara göre bölme vb. durumlarda StatiCAD hata yapmadan sonuçları geri alabilir.

StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.

 

digeropsdepremperformansguçlendirme

Analiz sonuçlarına göre seçimli rapor oluşturma (kiriş hatıl yükleri, duvar yükleri, döşeme hesapları, katlara etkiyen deprem yükleri, kayma ve kütle merkezi özet tablosu, kayma merkezi koordinatları,  kütle merkezi koordinatları, temel hesapları, duvar kesme kuvvetleri, duvar düşey gerilme kontrolleri, duvar kayma gerilmesi kontrolleri, düşey hatıl gerilme kontrolleri, mevcut bina deprem performansı, güçlendirilmiş durum kayma kapasitesi kontrolleri) işlemi yapılabilmektedir  
Programla modelleme yapılırken kullanılan tüm parametreler analiz öncesi raporunda, deprem yönetmeliğinin veya riskli bina yönetmeliğinin öngördüğü tüm hesaplar analiz sonrası raporunda basılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 Deprem yönetmeliği maddelerinden yığma bina ile ilgili hükümlerle bina için değerlendirme raporu oluşturulması (Kat sayısı ve kat yüksekliği kontrolleri, duvar uzunluklarının bürüt kat alanlarına oranı kontrolü, bina köşelerinde ve köşe harici kısımlarda duvar uzunlukları tahkiki vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     StatiCAD-Yigma Standart Versiyon yeni yapılacak yığma yapıların depreme dayanıklı olabilmesi için geliştirilmiş, yığma binanın statik analiz ve çizimlerini yapan bilgisayar programıdır. 

Hızlı modelleme için gelişmiş, kullanımı kolay grafik arayüz

          Ana Ekran

 

Mimari çizimden (dwg/dxf) proje import edebilme

          DwgImport

 

Tek aşamada tüm yapı analizi

         Analiz

 

Tek tuşla 2018 Deprem Yönetmeliğine veya 2019 Riskli Yapı Yönetmeliğine Göre Yığma Bina Hesap Raporları    

          

Tek tuşla yanyana proje çizimleri

          CizimStd

İstenilen poligon kesite sahip kolon, kiriş, temel elemanları tanımlayabilme (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 

Betonarme, beton, çelik, ahşap, yığma ve diğer malzeme tanımlayabilme (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 

 

Lifli polimer sargı ile duvar ve bina güçlendirme (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 

 

Sonlu eleman analizinde NVM (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Moment) diyagramlarının 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.

 

 • Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak
  Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  şeklinde seçenek eklendi. Riskli yapı analizi için Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al seçeneği mecbur tutuldu. (RYTEİE2019 yönetmeliğinin 7.2.2. maddesi gereğince)
 • Yeni düzenlemelerle StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.
 •  
 • Dörtgen Shell elemanlarla döşemelerden yük aktarılabilmesi eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli maksimum mesh genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzensiz ağ oluşturma seçeneği beta olmaktan çıkarıldı, tespit edilen problemler giderilerek kullanılabilir olması sağlandı. Dörtgen döşemeler için de düzensiz ağ oluşturma seçeneği eklendi.
   
 • Sonlu eleman analizinde yüklemeler için deplasmanların 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.
   
 • Dxf/dwg import için polylineı line çevir ve çizimi import için sadeleştir komutları çizim editöründe modify menüsü altına eklendi.
   
 • Eğimli döşemelerde 24 parçalı düzenli üçgen ağ seçeneğinde önceki sürümlerde meshleme esnasında eğim dikkate alınmıyordu (8 parçalı üçgen ağ seçeneğinde dikkate alınıyordu) artık kullanıcı özellikle döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur seçeneğini işaretlemedikçe, düzenli ağ seçeneğinde dikkate alınıyor. Eğimli döşeme içeren binalar düzenli ağ seçenekleri ile çözülmelidir
   
 • Yarım bodrumlu yapılarda döşeme düğüm noktasına oturan düşey taşıyıcıların altına mesnet atanmayıp döşeme ile yük aktarımı sağlandı. (düzensiz ağda veya düğüm noktası çakışması durumunda).
   
 • Üçgen Shell elemanların rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.
   
 • RAM iyileştirmeleri sonrası ihtiyaç kalmadığı düşünülerek StatiCAD-Solver (harici denklem çözücü), dahili2 yavaş denklem çözücü kullanımdan kaldırıldı. Büyük projeler için 64 bit sürüm tavsiye edilmektedir.
   
 •  
 • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması sağlandı. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.
   
 • Tanımlanan poligon kesitin düşey hatıl, kiriş, temel elemanları atanabilmesi sağlandı.
   
 • Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi eklendi.
   
 • Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi eklendi.
   
 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı (FRP vb.) ile güçlendirme hesap, rapor ve çizimleri eklendi
   
 • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.
   
 • Kiriş hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi ve çizimleri eklendi
   
 • StatiCAD'in dahili analizinde (bağımsız olarak kendi yaptığı analizde) ve SAP2000 entegrasyonlu analizde yapı-temel-zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.
   
 • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.
   
 • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu eklendi.
   
 • SAP2000 de yapılan kiriş ve duvar altı temel betonarme hesabının import edilerek donatı atamalarının çizimlerinin raporlarının otomatik oluşturulabilmesi eklendi.
   
 • Düşey hatıl/Kolon, aplikasyon planı(dikdörtgen kesit düşey hatıl/kolon donatılarının yerinde çizilmesi) ve düşey açılımları çizimleri eklendi.
   
 • Düşey hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.
   
 • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma)
   
 • Ve daha fazlası…

Narinlik hesabının doğru yapılmasını sağlayan duvar üstü hatıl yüksekliği verilebilmesi

Duvarlara sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt, kotlarını ayrı ayrı verebilme

Duvara çizgisel G ve Q yükü girebilme

Elemanlara dış merkezlik verebilme

Her bir duvar için farklı malzeme özelliği girilebilmesi

Duvarı farklı doğrultuda kesen duvarlarla olan kesişim boylarının dikkate alınabilmesi

Önceden tanımlı malzeme özellikleri ile deprem yönetmeliğinde tariflenen duvar malzemeleri ile birlikte boşluklu briket,yatay delikli tuğla, kerpiç dahil malzeme özelliklerinin kolay seçimi

Özel tanımlı veya deneysel malzeme sonuçlarının dikkate alınabilmesi

StatiCAD-Yigma ile deprem yönetmeliğinde tanımlı olan veya olmayan her türlü yığma duvar malzemesi parametreleri girilerek deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analiz yaptırılabilir. 

 

 

Her bir duvar için özel tanımlı rijitlik çarpanı uygulayabilme seçeneği ile

Çatlamış duvarların, rijitliği fazla beton duvarların yatay yük taşıma kapasitesi olmadığını düşündüğünüz ince duvarların konsol üzerine oturan yatay yük taşıma kabiliyetinin sınırlı olduğu duvarlarda mühendislik inisiyatifi uygulayabilme

TDY 2007 ve TS EN 1996-1-1:2005 standartlarına göre

kayma gerilmesi için üst sınırlar verebilme,

Derzleri çimento harçlı olmayan duvarlarda çatlama emniyet gerilmesi gerilmesinin azaltılması

TS EN 1996-1-1:2005 standardına göre sürtünme katsayısının verilmesi veya

özel tanımlı sürtünme katsayısı kullanılabilmesi

Basınç kapasitesine dayalı kayma gerilme kapasitesinin TS EN 1996-1-1:2005 standardına göre

opsiyonel olarak sınırlandırılabilmesi

Kayma gerilmesi kapasitesine manuel olarak üst sınır değeri verilebilmesi

Tüm Sistemin Otomatik Deprem Analizi tek seferde programa yaptırılabilir.

StatiCAD-Yigma ile ortogonal veya nonortogonal (köşeleri birbirine dik veya değişik açılarda olan) yığma binalar modellenebilmektedir.

StatiCAD-Yigma ile deprem yönetmeliğinde tanımlı olan veya olmayan her türlü yığma duvar malzemesi parametreleri girilerek deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analiz yaptırılabilir.  

  

Duvar etkili yüksekliğinde duvar komşuluğundaki kapı veya pencere yüksekliklerine göre rijitlik hesabı yapabilme

Özel tanımlı, deneysel, veya ön tanımlı beton ve çelik malzemeleri tanımlayabilme

Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmektedir. 

 

 

 

Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları yapılabilir, istenirse elastisite teorisi esasları uyarınca düşey hatılların bina deprem davranışına katkısı dikkate alınabilir, 

Raporlarda binanın 3 boyutlu görünümü, binanın kat planları gösterilir, planlarda kayma kapasitesi ve basınç kapasitesi yetersiz elemanlar renkli olarak işaretlenir.

Analiz Sonrası Raporlarda Binaya Ait Tüm Statik Hesaplar Gösterilir

Raporlar TDY 2007 ile Tam Uyumludur.

Raporlama sırası el ile hesap yapma sırasını takip eder ve adım adım yeniden doğrulanabilir olacak kadar açıktır. Her raporun altında kullanılan simgeler ve açıklamaları bulunur.