Update

Güncellemeler

 • Kirişsiz radye hesabı eklendi Detaylı bilgi için tıklayınız
   
 • 2 durum için rapor alınamama problemi giderildi
   
 • Genel iyileştirmeler yapıldı
   
 • Betonarme binaların hesap ve çizimleri eklendi.
   
 • Duvar ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla çözümü seçeneği eklendi.
   
 • Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz seçeneği eklendi.
   
 • Radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı eklendi.
   
 • Dikdörtgen ve poligon kolon hesapları eklendi.
   
 • Yığma binalarda duvarlarda hasar durumunu dikkate alan analiz şekli eklendi
   
 • Sonlu eleman analizinin rijit diyaframlı ve diyaframsız (kabuk rijitliklerini de dikkate alabilen yarı rijit) yapılabilmesi seçeneği eklendi
   
 • Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması ve tanımlanması seçeneği eklendi
   
 • Depremli Yük Kombinasyonlarında G ve Q yüklemesi için de etkin kesit rijitliklerini kullanabilme seçeneği eklendi
   
 • Sonlu eleman matrisleri ile modal analizde istenilen serbestliklerin kısıtlanabilmesi seçeneği eklendi
   
 • Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate al seçeneği eklendi
   
 • Kolon donatı hesabı yapılsın seçeneği eklendi
   
 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Major ve Minör doğrultuda tek eksenli analiz seçeneği eklendi
   
 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında çift eğilmeli iteratif analitik çözüm seçeneği eklendi
   
 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Çakıroğlu-Özer yaklaşımı ile çözüm seçeneği eklendi
   
 • Poligon kolonlarda çift eksenli analiz seçeneği eklendi
   
 • Sürekli temel analizinde Bina tipinden bağımsız olarak temel tasarımını sınırlı sünek (TS500) olarak yap seçeneği eklendi
   
 • Bina Alanı Seçeneği Bina toplam alanını döşeme alanlarının toplamından hesapla veya Bina Toplam Alanı İçin Verilen Değeri Kullan seçenekleri eklendi.
   
 • Toplam perde alanı 7.6.1.3 e göre yeterli olması durumunda perde gövde donatısını azalt seçeneği eklendi
   
 • Hesap Raporlarında Yeni Hesaplamalar eklendi
   
 • Radye Temel Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi
   
 • Döşeme Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi
   
 • Perde Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi
   
 • A1- Burulma Düzensizliği Kontrolü raporu eklendi
   
 • B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) raporu eklendi
   
 • B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) raporu eklendi
   
 • B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği raporu eklendi
   
 • Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması raporu eklendi
   
 • İkinci Mertebe Etkileri raporu eklendi
   
 • Kolon Yanal Ötelenme Ölçütü (Narinlik Hesabı İçin- TS500) raporu eklendi
   
 • Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi
   
 • TBDY2018 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu eklendi
   
 • TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu eklendi
   
 • Kolon Enine Donatı Hesabı raporu eklendi
   
 • Kolon Narinlik Etkisi raporu eklendi
   
 • Güçlü Kolon Hesabı
   
 • Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği raporu eklendi
   
 • Perde Tasarım Eğilme Momentleri (M.7.6.6.1) raporu eklendi
   
 • Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi
   
 • Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu eklendi
   
 • Çizimlerde betonarme için düzenlemeler yapıldı.
   
 • Kolon,kiriş,perde, döşeme kalıp ve beton metrajları eklendi.
   
 • Kiriş donatı metrajı eklendi
   
 • Betonarme olmayan kirişlerin lokasyon bazlı maksimum kesit tesirlerinin gösterilmesi için rapor sayfası eklendi. Raporun alınabilmesi için proje genel ayarlarında kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır.
   
 • Genel İyileştirmeler ve ana hatlarıyla verilen geliştirmelerden fazlası yapıldı
   
 • Ana ekranda duvar ve kirişlerin üst üste geldiği bölgede duvarları üstte gösterme seçeneği eklendi, ve varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Donatılı panel sistemlerin hesabında Denklem11.10 ile yapılan Vrd4 hesabında birim dönüşümünden kaynaklı hata düzeltmesi yapıldı.
   
 • Mevcut donatılı panelli binaların incelenmesinde bilgi düzeyi katsayılarının kullanılması sağlandı.
   
 • SAP2000 V17.3 sürümünden tepki spektrumu analizinde taban reaksiyonları alınırken işlemin yarıda kalma problemi düzeltildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Ana ekranda duvar ve kirişlerin üst üste geldiği bölgede duvarları üstte gösterme seçeneği eklendi, ve varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Donatılı panel sistemlerin hesabında Denklem11.10 ile yapılan Vrd4 hesabında birim dönüşümünden kaynaklı hata düzeltmesi yapıldı.
   
 • Mevcut donatılı panelli binaların incelenmesinde bilgi düzeyi katsayılarının kullanılması sağlandı.
   
 • SAP2000 V17.3 sürümünden tepki spektrumu analizinde taban reaksiyonları alınırken işlemin yarıda kalma problemi düzeltildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Ana ekranda duvar ve kirişlerin üst üste geldiği bölgede duvarları üstte gösterme seçeneği eklendi, ve varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Donatılı panel sistemlerin hesabında Denklem11.10 ile yapılan Vrd4 hesabında birim dönüşümünden kaynaklı hata düzeltmesi yapıldı.
   
 • Mevcut donatılı panelli binaların incelenmesinde bilgi düzeyi katsayılarının kullanılması sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Temellere malzeme kütüphanesinden atama yapılması durumunda oluşan bir hata giderildi
   
 • 64 Bit sürümde bazı durumlarda oluşan kilit bulunamadı hatası giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı
   
 • Ekrana çizim yapılırken bazı durumlarda oluşan düğüm noktasının yakalanamaması problemi giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Temellere malzeme kütüphanesinden atama yapılması durumunda oluşan bir hata giderildi
   
 • 64 Bit sürümde bazı durumlarda oluşan kilit bulunamadı hatası giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı
   
 • Ekrana çizim yapılırken bazı durumlarda oluşan düğüm noktasının yakalanamaması problemi giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Temellere malzeme kütüphanesinden atama yapılması durumunda oluşan bir hata giderildi
   
 • 64 Bit sürümde bazı durumlarda oluşan kilit bulunamadı hatası giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı
   
 • Ekrana çizim yapılırken bazı durumlarda oluşan düğüm noktasının yakalanamaması problemi giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Düşey hatıl majör ve minör aksları ok işaretleri ile ana ekranda görüntülenmesi sağlandı. Yeşil ok lokal 2 yönü, kırmızı ok lokal 3 yönünü göstermektedir.
   
 • Bir katta (subasman gibi) hiç kiriş olmaması halinde kiriş raporları alınırken hata oluşması önlenmeye çalışıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Düşey hatıl majör ve minör aksları ok işaretleri ile ana ekranda görüntülenmesi sağlandı. Yeşil ok lokal 2 yönü, kırmızı ok lokal 3 yönünü göstermektedir.
   
 • Bir katta (subasman gibi) hiç kiriş olmaması halinde kiriş raporları alınırken hata oluşması önlenmeye çalışıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Düşey hatıl majör ve minör aksları ok işaretleri ile ana ekranda görüntülenmesi sağlandı. Yeşil ok lokal 2 yönü, kırmızı ok lokal 3 yönünü göstermektedir.
   
 • Bir katta (subasman gibi) hiç kiriş olmaması halinde kiriş raporları alınırken hata oluşması önlenmeye çalışıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Döşeme hesap ve çiziminde iyileştirmeler yapıldı
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Döşeme hesap ve çiziminde iyileştirmeler yapıldı
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Döşeme hesap ve çiziminde iyileştirmeler yapıldı
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • V6.0.8.5 sürümünden sonra eklenen özelliklerin İngilizceye çevirisi yapıldı.
   
 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde TBDY2018 için düzenleme yapıldı.
   
 • Eurocode6 için duvar düzlem dışı devrilme momenti hesabında sonlu elemanlarla hesap seçeneği eklendi.
   
 • Diğer dil seçenekleri seçildiğinde kütüphane malzeme isimlerinin ingilizce görüntülenmesi ve raporlanması sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • V6.0.8.5 sürümünden sonra eklenen özelliklerin İngilizceye çevirisi yapıldı.
   
 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde TBDY2018 için düzenleme yapıldı.
   
 • Eurocode6 için duvar düzlem dışı devrilme momenti hesabında sonlu elemanlarla hesap seçeneği eklendi.
   
 • Diğer dil seçenekleri seçildiğinde kütüphane malzeme isimlerinin ingilizce görüntülenmesi ve raporlanması sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • V6.0.8.5 sürümünden sonra eklenen özelliklerin İngilizceye çevirisi yapıldı.
   
 • Eurocode6 için duvar düzlem dışı devrilme momenti hesabında sonlu elemanlarla hesap seçeneği eklendi.
   
 • Diğer dil seçenekleri seçildiğinde kütüphane malzeme isimlerinin ingilizce görüntülenmesi ve raporlanması sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Güçlendirmede duvarın tek taraftan mantolanması durumunda lamalı ankraj kullanma seçeneği güçlendirme kesitlerinde eklendi.
   
 • TDY2007 ye göre analizde duvar tahkikleri klasik analize göre yapılırken, sonlu elemanlar yöntemine göre kiriş ve temel analizlerinin yapılabilmesi sağlandı
   
 • Kiriş burulma donatısı hesabı yapılıp yapılmaması seçeneğe bağlandı.
   
 • Kirişlerde etriye aralığı ve boyuna donatı seçiminde bir problem giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Güçlendirmede duvarın tek taraftan mantolanması durumunda lamalı ankraj kullanma seçeneği güçlendirme kesitlerinde eklendi.
   
 • TDY2007 ye göre analizde duvar tahkikleri klasik analize göre yapılırken, sonlu elemanlar yöntemine göre kiriş ve temel analizlerinin yapılabilmesi sağlandı
   
 • Kiriş burulma donatısı hesabı yapılıp yapılmaması seçeneğe bağlandı.
   
 • Kirişlerde etriye aralığı ve boyuna donatı seçiminde bir problem giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Kiriş burulma donatısı hesabı yapılıp yapılmaması seçeneğe bağlandı.
 • TDY2007 ye göre analizde duvar tahkikleri klasik analize göre yapılırken, sonlu elemanlar yöntemine göre kiriş ve temel analizlerinin yapılabilmesi sağlandı
 • Kirişlerde etriye aralığı ve boyuna donatı seçiminde bir problem giderildi.
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • V6.1.0.0 sürümünde oluşan bazı durumlarda rapor alınamama problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Bir durum için dosya açmada hata oluşması engellenmeye çalışıldı.
   
 • V6.1.0.0 sürümünde oluşan, proje genel ayarlarında RYTİE2019 seçiliyken, zemin taşıma gücünün girilememesi problemi giderildi.
 • Duvarlara malzeme kütüphanesinden malzeme atandığında analizde atanan malzeme özelliklerinin kullanılması ile ilgili iyileştirme yapıldı.
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Manto malzemesinde malzeme kütüphanesinden malzeme seçilebilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Düşey gerilme tablosundaki Mantoların basınç dayanımına katkısının dikkate alındığı durum için BKKO oranı düzeltildi.
   
 • Manto kesme dayanımları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
   
 • Duvarlara malzeme kütüphanesinden malzeme atandığında analizde atanan malzeme özelliklerinin kullanılması ile ilgili iyileştirme yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Manto malzemesinde malzeme kütüphanesinden malzeme seçilebilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Düşey gerilme tablosundaki Mantoların basınç dayanımına katkısının dikkate alındığı durum için BKKO oranı düzeltildi.
   
 • Manto kesme dayanımları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
   
 • Duvarlara malzeme kütüphanesinden malzeme atandığında analizde atanan malzeme özelliklerinin kullanılması ile ilgili iyileştirme yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • V6.1.0.0 sürümünde oluşan rapor alınamama problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Bir durum için dosya açmada hata oluşması engellenmeye çalışıldı.
   
 • V6.1.0.0 sürümünde oluşan, proje genel ayarlarında RYTİE2019 seçiliyken, zemin taşıma gücünün girilememesi problemi giderildi.
 • V6.1.0.0 sürümünde oluşan rapor alınamama problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Bir durum için dosya açmada hata oluşması engellenmeye çalışıldı.
 • Yapı klasik analizle çözülmesi seçeneği işaretlendiğinde kiriş ve temellerin aynı analizde sonlu elemanlarla çözülebilmesi seçeneği eklendi.
 • Kiriş hesapları çift donatılı dikdörtgen kesit için güncellendi. (Daha önce tek donatılı kesite göre yapılıyordu)
 • Temellerin duvar altı temel veya sürekli temel olarak dizayn edilmesi opsiyonel hale getirildi.(Yapı temel etkileşimli analiz için)
 • Kiriş donatılarının yatay hatıl veya betonarme kiriş olarak belirlenmesi opsiyonel hale getirildi.
 • Araçlar menüsünün altında kiriş bağımsız hesap yapma modülü eklendi.
 • Kirişlerde sonlu eleman çözüm opsiyonunda burulma donatısı hesabı eklendi.
 • Dosya kaydında oluşabilecek bir hata giderildi.
 • SAP2000 V24 ile çift yönlü veri transferi eklendi
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Yapı klasik analizle çözülmesi seçeneği işaretlendiğinde kiriş ve temellerin aynı analizde sonlu elemanlarla çözülebilmesi seçeneği eklendi.
 • Kiriş hesapları çift donatılı dikdörtgen kesit için güncellendi. (Daha önce tek donatılı kesite göre yapılıyordu)
 • Temellerin duvar altı temel veya sürekli temel olarak dizayn edilmesi opsiyonel hale getirildi.(Yapı temel etkileşimli analiz için)
 • Kiriş donatılarının yatay hatıl veya betonarme kiriş olarak belirlenmesi opsiyonel hale getirildi.
 • Araçlar menüsünün altında kiriş bağımsız hesap yapma modülü eklendi.
 • Kirişlerde sonlu eleman çözüm opsiyonunda burulma donatısı hesabı eklendi.
 • Dosya kaydında oluşabilecek bir hata giderildi.
 • SAP2000 V24 ile çift yönlü veri transferi eklendi
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Yapı klasik analizle çözülmesi seçeneği işaretlendiğinde kiriş ve temellerin aynı analizde sonlu elemanlarla çözülebilmesi seçeneği eklendi.
 • Kiriş hesapları çift donatılı dikdörtgen kesit için güncellendi. (Daha önce tek donatılı kesite göre yapılıyordu)
 • Temellerin duvar altı temel veya sürekli temel olarak dizayn edilmesi opsiyonel hale getirildi.(Yapı temel etkileşimli analiz için)
 • Kiriş donatılarının yatay hatıl veya betonarme kiriş olarak belirlenmesi opsiyonel hale getirildi.
 • Araçlar menüsünün altında kiriş bağımsız hesap yapma modülü eklendi.
 • Kirişlerde sonlu eleman çözüm opsiyonunda burulma donatısı hesabı eklendi.
 • Dosya kaydında oluşabilecek bir hata giderildi.
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Dörtgen Shell elemanlarla döşemelerden yük aktarılabilmesi eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli maksimum mesh genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzensiz ağ oluşturma seçeneği beta olmaktan çıkarıldı, tespit edilen problemler giderilerek kullanılabilir olması sağlandı. Dörtgen döşemeler için de düzensiz ağ oluşturma seçeneği eklendi.
   
 • Sonlu eleman analizinde yüklemeler için deplasmanların 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.
   
 • Dxf/dwg import için polylineı line çevir ve çizimi import için sadeleştir komutları çizim editöründe modify menüsü altına eklendi.
   
 • Eğimli döşemelerde 24 parçalı düzenli üçgen ağ seçeneğinde önceki sürümlerde meshleme esnasında eğim dikkate alınmıyordu (8 parçalı üçgen ağ seçeneğinde dikkate alınıyordu) artık kullanıcı özellikle döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur seçeneğini işaretlemedikçe, düzenli ağ seçeneğinde dikkate alınıyor. Eğimli döşeme içeren binalar düzenli ağ seçenekleri ile çözülmelidir
   
 • Yarım bodrumlu yapılarda döşeme düğüm noktasına oturan düşey taşıyıcıların altına mesnet atanmayıp döşeme ile yük aktarımı sağlandı. (düzensiz ağda veya düğüm noktası çakışması durumunda).
   
 • Üçgen Shell elemanların rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.
   
 • RAM iyileştirmeleri sonrası ihtiyaç kalmadığı düşünülerek StatiCAD-Solver (harici denklem çözücü), dahili2 yavaş denklem çözücü kullanımdan kaldırıldı. Büyük projeler için 64 bit sürüm tavsiye edilmektedir.
   
 • Standart versiyon için de 64 bit sürüm yayınlandı.
   
 • En alta kat ekleme seçeneğinde bazı durumlarda oluşabilen Access violation hatası giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Dörtgen Shell elemanlarla döşemelerden yük aktarılabilmesi eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli maksimum mesh genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzensiz ağ oluşturma seçeneği beta olmaktan çıkarıldı, tespit edilen problemler giderilerek kullanılabilir olması sağlandı. Dörtgen döşemeler için de düzensiz ağ oluşturma seçeneği eklendi.
   
 • Sonlu eleman analizinde yüklemeler için deplasmanların 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.
   
 • Dxf/dwg import için polylineı line çevir ve çizimi import için sadeleştir komutları çizim editöründe modify menüsü altına eklendi.
   
 • Eğimli döşemelerde 24 parçalı düzenli üçgen ağ seçeneğinde önceki sürümlerde meshleme esnasında eğim dikkate alınmıyordu (8 parçalı üçgen ağ seçeneğinde dikkate alınıyordu) artık kullanıcı özellikle döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur seçeneğini işaretlemedikçe, düzenli ağ seçeneğinde dikkate alınıyor. Eğimli döşeme içeren binalar düzenli ağ seçenekleri ile çözülmelidir
   
 • Yarım bodrumlu yapılarda döşeme düğüm noktasına oturan düşey taşıyıcıların altına mesnet atanmayıp döşeme ile yük aktarımı sağlandı. (düzensiz ağda veya düğüm noktası çakışması durumunda).
   
 • Üçgen Shell elemanların rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.
   
 • RAM iyileştirmeleri sonrası ihtiyaç kalmadığı düşünülerek StatiCAD-Solver (harici denklem çözücü), dahili2 yavaş denklem çözücü kullanımdan kaldırıldı. Büyük projeler için 64 bit sürüm tavsiye edilmektedir.
   
 • En alta kat ekleme seçeneğinde bazı durumlarda oluşabilen Access violation hatası giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Dörtgen Shell elemanlarla döşemelerden yük aktarılabilmesi eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli maksimum mesh genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği eklendi.
   
 • Düzensiz ağ oluşturma seçeneği beta olmaktan çıkarıldı, tespit edilen problemler giderilerek kullanılabilir olması sağlandı. Dörtgen döşemeler için de düzensiz ağ oluşturma seçeneği eklendi.
   
 • Sonlu eleman analizinde yüklemeler için deplasmanların 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.
   
 • Dxf/dwg import için polylineı line çevir ve çizimi import için sadeleştir komutları çizim editöründe modify menüsü altına eklendi.
   
 • Eğimli döşemelerde 24 parçalı düzenli üçgen ağ seçeneğinde önceki sürümlerde meshleme esnasında eğim dikkate alınmıyordu (8 parçalı üçgen ağ seçeneğinde dikkate alınıyordu) artık kullanıcı özellikle döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur seçeneğini işaretlemedikçe, düzenli ağ seçeneğinde dikkate alınıyor. Eğimli döşeme içeren binalar düzenli ağ seçenekleri ile çözülmelidir
   
 • Yarım bodrumlu yapılarda döşeme düğüm noktasına oturan düşey taşıyıcıların altına mesnet atanmayıp döşeme ile yük aktarımı sağlandı. (düzensiz ağda veya düğüm noktası çakışması durumunda).
   
 • Üçgen Shell elemanların rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.
   
 • RAM iyileştirmeleri sonrası ihtiyaç kalmadığı düşünülerek StatiCAD-Solver (harici denklem çözücü), dahili2 yavaş denklem çözücü kullanımdan kaldırıldı. Büyük projeler için 64 bit sürüm tavsiye edilmektedir.
   
 • En alta kat ekleme seçeneğinde bazı durumlarda oluşabilen Access violation hatası giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • V.6.0.8.0 sürümünde oluşan rijit diyafram atanmama problemi giderildi.
   
 • Dosya kaydı/okumasında oluşabilecek bir hata giderildi.
   
 • V.6.0.8.0 sürümünde oluşan rijit diyafram atanmama problemi giderildi.
   
 • Dosya kaydı/okumasında oluşabilecek bir hata giderildi.
   
 • V.6.0.8.0 sürümünde oluşan rijit diyafram atanmama problemi giderildi.
   
 • Dosya kaydı/okumasında oluşabilecek bir hata giderildi.
   
 • Sparse Matris çözümü seçeneği eklendi, sonuçların değiştirmemesine rağmen hafıza (RAM) kullanımı yaklaşık %50 azaltılmış, analiz süresi yaklaşık %80 azaltılmış oldu.
   
 • İngilizce rapor seçeneğinde yeni özelliklerin çevirileri yapıldı.
   
 • Poligon kolonların tanım noktasına mıknatıslanmama (snap) problemi giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Sparse Matris çözümü seçeneği eklendi, sonuçların değiştirmemesine rağmen hafıza (RAM) kullanımı yaklaşık %50 azaltılmış, analiz süresi yaklaşık %80 azaltılmış oldu.
   
 • İngilizce rapor seçeneğinde yeni özelliklerin çevirileri yapıldı.
   
 • Poligon kolonların tanım noktasına mıknatıslanmama (snap) problemi giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Sparse Matris çözümü seçeneği eklendi, sonuçların değiştirmemesine rağmen hafıza (RAM) kullanımı yaklaşık %50 azaltılmış, analiz süresi yaklaşık %80 azaltılmış oldu.
   
 • İngilizce rapor seçeneğinde yeni özelliklerin çevirileri yapıldı.
   
 • Poligon kolonların tanım noktasına mıknatıslanmama (snap) problemi giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
V6.0.7.0 sürümünde oluşan Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması ve ek dış merkezlik uygulanması halinde analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi.
V6.0.7.0 sürümünde oluşan Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması ve ek dış merkezlik uygulanması halinde analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi.
 • V6.0.7.0 sürümünde oluşan Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması ve ek dış merkezlik uygulanması halinde analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi.
   
 • Sonlu elemanlar yönteminde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), Dikdörtgen kesitler için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.
   
 • Düğüm noktalarının rijit diyaframa bağlılığı için yaklaşım fonksiyonunda düzenleme yapıldı.
   
 • Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması opsiyonel hale getirildi.
   
 • Yeni düzenlemelerle StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu elemanlar yönteminde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), Dikdörtgen kesitler için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.
   
 • Düğüm noktalarının rijit diyaframa bağlılığı için yaklaşım fonksiyonunda düzenleme yapıldı.
   
 • Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması opsiyonel hale getirildi.
   
 • Yeni düzenlemelerle StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.
   
 • SAP2000 exportta kirişler üzerine atanan çizgisel yük Extra G ve Eksta Q yüklerinin de SAP2000 e aktarımda atanması sağlandı.
   
 • ETABS V18 ve V19 a export özelliği eklendi. (Import henüz eklenmedi.)
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu elemanlar yönteminde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), Dikdörtgen kesitler için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.
   
 • Düğüm noktalarının rijit diyaframa bağlılığı için yaklaşım fonksiyonunda düzenleme yapıldı.
   
 • Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması opsiyonel hale getirildi.
   
 • Yeni düzenlemelerle StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.
   
 • SAP2000 exportta kirişler üzerine atanan çizgisel yük Extra G ve Eksta Q yüklerinin de SAP2000 e aktarımda atanması sağlandı.
   
 • ETABS V18 ve V19 a export özelliği eklendi. (Import henüz eklenmedi.)
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Yüksek çözünürlüklü ekranlar için Sky, Windows10, Tablet Light, Windows10 Dark, Windows10 Green, Windows10 Blue, Windows10 Purple, Glossy program renk düzenleri eklendi. Standart renk düzenlerine ise Cyan Dusk, Cyan Night renk düzenleri eklendi. İlgili renk düzeni seçimine program ayarlarından erişilebilmekte olup renk düzeni değiştirildikten sonra programın kapatılıp yeniden başlatılması gerekmektedir.
   
 • Denklem çözücüde, vektör/matris başına 2 GB'den fazla RAM tahsis edildiği durum için iyileştirmeler yapıldı.
   
 • 3D FEM Görselleştirme İçin Bütün sonuçları Hafızada tut seçeneği aktifken oluşabilecek bir analiz yapılamama problemi giderildi.
   
 • Yarım bodrumlu yapı analizde modal analiz ve klasik analiz seçenekleri ile analiz yapıldığında hesaplanan yarım bodrum deprem kuvveti (yarım bodrum üzerindeki bina yüklerine bağlı olarak) eşdeğer deprem yükü yöntemi ile bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanıyordu. Modal analize göre bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanması sağlandı. (RYTEİE2019 da sonlu elemanlar yöntemi kullanıldığından yapılan değişiklik riskli yapı sonuçlarını değiştirici nitelikte değildir.)
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 •  
 • Yüksek çözünürlüklü ekranlar için Sky, Windows10, Tablet Light, Windows10 Dark, Windows10 Green, Windows10 Blue, Windows10 Purple, Glossy program renk düzenleri eklendi. Standart renk düzenlerine ise Cyan Dusk, Cyan Night renk düzenleri eklendi. İlgili renk düzeni seçimine program ayarlarından erişilebilmekte olup renk düzeni değiştirildikten sonra programın kapatılıp yeniden başlatılması gerekmektedir.
   
 • Denklem çözücüde, vektör/matris başına 2 GB'den fazla RAM tahsis edildiği durum için iyileştirmeler yapıldı.
   
 • 3D FEM Görselleştirme İçin Bütün sonuçları Hafızada tut seçeneği aktifken oluşabilecek bir analiz yapılamama problemi giderildi.
   
 • Yarım bodrumlu yapı analizde modal analiz ve klasik analiz seçenekleri ile analiz yapıldığında hesaplanan yarım bodrum deprem kuvveti (yarım bodrum üzerindeki bina yüklerine bağlı olarak) eşdeğer deprem yükü yöntemi ile bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanıyordu. Modal analize göre bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanması sağlandı. (RYTEİE2019 da sonlu elemanlar yöntemi kullanıldığından yapılan değişiklik riskli yapı sonuçlarını değiştirici nitelikte değildir.)
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 •  
 • Yüksek çözünürlüklü ekranlar için Sky, Windows10, Tablet Light, Windows10 Dark, Windows10 Green, Windows10 Blue, Windows10 Purple, Glossy program renk düzenleri eklendi. Standart renk düzenlerine ise Cyan Dusk, Cyan Night renk düzenleri eklendi. İlgili renk düzeni seçimine program ayarlarından erişilebilmekte olup renk düzeni değiştirildikten sonra programın kapatılıp yeniden başlatılması gerekmektedir.
   
 • Denklem çözücüde, vektör/matris başına 2 GB'den fazla RAM tahsis edildiği durum için iyileştirmeler yapıldı.
   
 • 3D FEM Görselleştirme İçin Bütün sonuçları Hafızada tut seçeneği aktifken oluşabilecek bir analiz yapılamama problemi giderildi.
   
 • Yarım bodrumlu yapı analizde modal analiz ve klasik analiz seçenekleri ile analiz yapıldığında hesaplanan yarım bodrum deprem kuvveti (yarım bodrum üzerindeki bina yüklerine bağlı olarak) eşdeğer deprem yükü yöntemi ile bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanıyordu. Modal analize göre bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanması sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Malzeme kütüphanesinde projede kullanılan malzemeler için de seçili malzemeyi sil ve seçili malzemeyi düzenle seçenekleri getirildi.
   
 • 32 ve 64 bit sürüm için otomatik güncelleme bildirimi ayrı verilmeye başlandı.
   
 • Hesap raporları kapak sayfasında tasarım değiştirildi ve yapı adresinin kapak sayfasına eklenmesi sağlandı.
   
 • Hesap raporlarında kullanıcı firma logosu her sayfada çıkması sağlanmaya çalışıldı.
   
 • Kat genel ayarlarında en alta kat ekle, araya kat ekle, en alttaki katı sil, seçili katı sil özellikleri de eklenmiş olan 2. genel kat ayarları penceresi varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Malzeme kütüphanesinde projede kullanılan malzemeler için de seçili malzemeyi sil ve seçili malzemeyi düzenle seçenekleri getirildi.
   
 • 32 ve 64 bit sürüm için otomatik güncelleme bildirimi ayrı verilmeye başlandı.
   
 • Hesap raporları kapak sayfasında tasarım değiştirildi ve yapı adresinin kapak sayfasına eklenmesi sağlandı.
   
 • Hesap raporlarında kullanıcı firma logosu her sayfada çıkması sağlanmaya çalışıldı.
   
 • Kat genel ayarlarında en alta kat ekle, araya kat ekle, en alttaki katı sil, seçili katı sil özellikleri de eklenmiş olan 2. genel kat ayarları penceresi varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Malzeme kütüphanesinde projede kullanılan malzemeler için de seçili malzemeyi sil ve seçili malzemeyi düzenle seçenekleri getirildi.
   
 • 32 ve 64 bit sürüm için otomatik güncelleme bildirimi ayrı verilmeye başlandı.
   
 • Hesap raporları kapak sayfasında tasarım değiştirildi ve yapı adresinin kapak sayfasına eklenmesi sağlandı.
   
 • Hesap raporlarında kullanıcı firma logosu her sayfada çıkması sağlanmaya çalışıldı.
   
 • Kat genel ayarlarında en alta kat ekle, araya kat ekle, en alttaki katı sil, seçili katı sil özellikleri de eklenmiş olan 2. genel kat ayarları penceresi varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • TBDY2018 için yapılan hesapta duvar etkin rijitlikleri için brüt rijitliklerin %50’si kadar azaltma yapılması otomatik hale getirildi.
   
 • Kat duvarlarını otomatik böl düğmesinde oluşabilecek sıfır uzunluklu duvar problemi giderildi.
   
 • Özel tanımlı malzeme dosya kaydıyla alakalı düzenleme yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • TBDY2018 için yapılan hesapta duvar etkin rijitlikleri için brüt rijitliklerin %50’si kadar azaltma yapılması otomatik hale getirildi.
   
 • Kat duvarlarını otomatik böl düğmesinde oluşabilecek sıfır uzunluklu duvar problemi giderildi.
   
 • Özel tanımlı malzeme dosya kaydıyla alakalı düzenleme yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • TBDY2018 için yapılan hesapta duvar etkin rijitlikleri için brüt rijitliklerin %50’si kadar azaltma yapılması otomatik hale getirildi.
   
 • Kat duvarlarını otomatik böl düğmesinde oluşabilecek sıfır uzunluklu duvar problemi giderildi.
   
 • Özel tanımlı malzeme dosya kaydıyla alakalı düzenleme yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu eleman analizinde NVM (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Moment) diyagramlarının 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.
   
 • Hesap raporlarının altında proje bilgilerini içeren barkod yerine karekod kullanımına geçildi. Karekod içerik olarak Program Lisans Sahibi, Program Versiyonu, Data dosyası MD5 özeti, analiz numarası bilgilerini içermektedir. Akıllı telefon uygulamaları ile karekod içeriği görülebilmektedir
   
 • Kat duvarlarını otomatik böl seçeneği (RYTEİE-2021 analizi ön hazırlığı) için eklendi.
   
 • RYTEİE 2019 yönetmeliğine göre DD-1 analizinde DD-2 için bulunan SDS katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan SDS katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.
   
 • Programın kilit takılı iken bazı durumlarda kilit bulunamadı hatası vermesi problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde spektrum eğrisinin daha hassas aktarılması sağlandı. Spektrum eğrisi aktarımında DD-1 analizinde DD-2 için bulunan SDS katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan SDS katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu eleman analizinde NVM (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Moment) diyagramlarının 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.
   
 • Hesap raporlarının altında proje bilgilerini içeren barkod yerine karekod kullanımına geçildi. Karekod içerik olarak Program Lisans Sahibi, Program Versiyonu, Data dosyası MD5 özeti, analiz numarası bilgilerini içermektedir. Akıllı telefon uygulamaları ile karekod içeriği görülebilmektedir
   
 • Kat duvarlarını otomatik böl seçeneği (RYTEİE-2021 analizi ön hazırlığı) için eklendi.
   
 • RYTEİE 2019 yönetmeliğine göre DD-1 analizinde DD-2 için bulunan SDS katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan SDS katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.
   
 • Programın kilit takılı iken bazı durumlarda kilit bulunamadı hatası vermesi problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde spektrum eğrisinin daha hassas aktarılması sağlandı. Spektrum eğrisi aktarımında DD-1 analizinde DD-2 için bulunan SDS katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan SDS katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu eleman analizinde NVM (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Moment) diyagramlarının 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.
   
 • Hesap raporlarının altında proje bilgilerini içeren barkod yerine karekod kullanımına geçildi. Karekod içerik olarak Program Lisans Sahibi, Program Versiyonu, Data dosyası MD5 özeti, analiz numarası bilgilerini içermektedir. Akıllı telefon uygulamaları ile karekod içeriği görülebilmektedir
   
 • Kat duvarlarını otomatik böl seçeneği eklendi.
   
 • Programın kilit takılı iken bazı durumlarda kilit bulunamadı hatası vermesi problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak
  Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  şeklinde seçenek eklendi. Riskli yapı analizi için Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al seçeneği mecbur tutuldu. (RYTEİE2019 yönetmeliğinin 7.2.2. maddesi gereğince)
   
 • RYTEİE2019 kapsamında riskli bina hesabında Tablo 7.2 Hd/t Oranına Bağlı Basınç Dayanımı Azaltma Katsayısı tablosunda oranın 24 ten büyük olması halinde ekstrapolasyonla n değeri 0,51 den küçük elde ediliyordu. Hd/t oranının 24 ten fazla olması halinde n değeri için 0,51 değerinin kullanılması sağlandı.
   
 • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması sağlandı. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.
   
 • Tanımlanan poligon kesitin düşey hatıl, kiriş, temel elemanları atanabilmesi sağlandı.
   
 • Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi eklendi.
   
 • Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi eklendi.
   
 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı (FRP vb.) ile güçlendirme hesap, rapor ve çizimleri eklendi
   
 • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.
   
 • Kiriş hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi ve çizimleri eklendi
   
 • StatiCAD'in dahili analizinde (bağımsız olarak kendi yaptığı analizde) ve SAP2000 entegrasyonlu analizde yapı-temel-zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.
   
 • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.
   
 • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu eklendi.
   
 • SAP2000 de yapılan kiriş ve duvar altı temel betonarme hesabının import edilerek donatı atamalarının çizimlerinin raporlarının otomatik oluşturulabilmesi eklendi.
   
 • Düşey hatıl/Kolon, aplikasyon planı(dikdörtgen kesit düşey hatıl/kolon donatılarının yerinde çizilmesi) ve düşey açılımları çizimleri eklendi.
   
 • Düşey hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.
   
 • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma)
   
 • Ve daha fazlası…
 • Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak
  Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  şeklinde seçenek eklendi.
 • Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması sağlandı. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.
   
 • Tanımlanan poligon kesitin düşey hatıl, kiriş, temel elemanları atanabilmesi sağlandı.
   
 • Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi eklendi.
   
 • Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi eklendi.
   
 • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.
   
 • Kiriş hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi ve çizimleri eklendi
   
 • Yapı-temel-zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.
   
 • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.
   
 • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi
   
 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi
   
 • Düşey hatıl/Kolon, aplikasyon planı(dikdörtgen kesit düşey hatıl/kolon donatılarının yerinde çizilmesi) ve düşey açılımları çizimleri eklendi.
   
 • Düşey hatıl için mevcut donatı girilmesi veya donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.
   
 • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma)
   
 • Ve daha fazlası…
 • Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak
  Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  şeklinde seçenek eklendi. Riskli yapı analizi için Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al seçeneği mecbur tutuldu. (RYTEİE2019 yönetmeliğinin 7.2.2. maddesi gereğince)
   
 • RYTEİE2019 kapsamında riskli bina hesabında Tablo 7.2 Hd/t Oranına Bağlı Basınç Dayanımı Azaltma Katsayısı tablosunda oranın 24 ten büyük olması halinde ekstrapolasyonla n değeri 0,51 den küçük elde ediliyordu. Hd/t oranının 24 ten fazla olması halinde n değeri için 0,51 değerinin kullanılması sağlandı.
   
 • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması sağlandı. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.
   
 • Tanımlanan poligon kesitin düşey hatıl, kiriş, temel elemanları atanabilmesi sağlandı.
   
 • Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi eklendi.
   
 • Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi eklendi.
 • Sonlu eleman çözümünde döşemelerin 24 parçalı üçgen olarak meshlenmesi seçeneği eklendi ve varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Döşeme donatı ve metraj tablolarının bazı durumlarda görüntülenmeme problemi giderildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu eleman çözümünde döşemelerin 24 parçalı üçgen olarak meshlenmesi seçeneği eklendi ve varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Döşeme donatı ve metraj tablolarının bazı durumlarda görüntülenmeme problemi giderildi.
   
 • SAP2000 V23 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu eleman çözümünde döşemelerin 24 parçalı üçgen olarak meshlenmesi seçeneği eklendi ve varsayılan olarak ayarlandı.
   
 • Döşeme donatı ve metraj tablolarının bazı durumlarda görüntülenmeme problemi giderildi.
   
 • SAP2000 V23 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Çizim editöründe iyileştirmeler yapıldı.
   
 • Undo işlemlerinde oluşabilen bir hata giderilmeye çalışıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.
 • TBDY2018 e göre hesapta çubuk sonlu elemanlar yöntemi kullanılması durumunda yapı temel etkileşimli analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.
 • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.
   
 • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.
   
 • Kiriş hatıl , donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • Duvar altı temel , donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde yapı zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.
   
 • SAP2000 de yapılan kiriş ve duvar altı temel betonarme hesabının import edilerek donatı atamalarının çizimlerinin raporlarının otomatik oluşturulabilmesi eklendi.
   
 • 32 bit Kurulum ve exe uzantılı dosyalara dijital imza eklendi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme çizimleri eklendi
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme hesap ve raporları eklendi
   
 • Donatılı duvarlarda VEd / (tl)  değerinin 2.0 Mpa dan büyük olmaması kontrolü eklendi.
   
 • Duvar kapı veya pencere ile bölündüğünde yeni oluşturulan duvar parçasına diyaframa bağlılık parametresi ve donatı parametreleri bölünen duvara bağlı otomatik atanmıyor sonradan atanması gerekiyordu düzeltildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
V5.4.4.0 versiyonunda SAP2000 V18.1 altı sürümlere aktarımda yük kombinasyonu atamasında ortaya çıkabilen bir istisna giderildi.
V5.4.4.0 versiyonunda SAP2000 V18.1 altı sürümlere aktarımda yük kombinasyonu atamasında ortaya çıkabilen bir istisna giderildi.
 • Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan güçlendirmeli analizde yarım bodrumlu projelerde mantoların süreklilik kontrolü ve link eleman oluşturulmasında revizyon yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan güçlendirmeli analizde yarım bodrumlu projelerde mantoların süreklilik kontrolü ve link eleman oluşturulmasında revizyon yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Püskürtme betonlu manto elemanı sonlu eleman sistemiyle çözümü eklendi.(Püskürtme betonla güçlendirme klasik analiz yöntemlerinde yapılabiliyordu)
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde püskürtme betonla (manto) güçlendirilmiş duvarların analizde layered shell olarak dikkate alınabilmesi sağlandı.
   
 • 32 Bit versiyonda bazı durumda ortaya çıkabilen dwg export hatası düzeltilmeye çalışıldı.
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde döşemeyi üzerindeki düğüm noktalarına bağlı olarak böl seçeneğinde iyileştirme yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Düşey hatıl, donatı bilgi/edit tablosu eklendi
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu eklendi.
   
 • Düşey hatıl aplikasyon planı ve düşey açılımları çizimleri eklendi.
   
 • Püskürtme betonlu manto elemanı sonlu eleman sistemiyle çözümü eklendi.(Püskürtme betonla güçlendirme klasik analiz yöntemlerinde yapılabiliyordu)
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde püskürtme betonla (manto) güçlendirilmiş duvarların analizde layered shell olarak dikkate alınabilmesi sağlandı.
   
 • 32 Bit versiyonda bazı durumda ortaya çıkabilen dwg export hatası düzeltilmeye çalışıldı.
   
 • SAP2000 entegrasyonlu analizde döşemeyi üzerindeki düğüm noktalarına bağlı olarak böl seçeneğinde iyileştirme yapıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Eurocode8 ve Eurocode6 ya göre yapılan hesapta V5.0.7.0 versiyonundan sonra ortaya çıkan raporlama problemi giderildi.
   
 • Bir katta hiç duvar olmaması halinde hesap raporunda eksik sayfalar çıkıyordu, düzeltildi.
   
 • TBDY2018 için performans analizinde bina önem katsayısının 1 den farklı alınabilmesi sağlandı.
   
 • SAP2000 V22 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.
   
 • SAP2000 birden fazla kotta mesnetlendirme yapılabilmesi için Aktif SAP2000 modelinde belirtilen kota mesnet ata düğmesi çalışmıyordu, çalışır hale getirildi.
 • Eurocode8 ve Eurocode6 ya göre yapılan hesapta V5.0.7.0 versiyonundan sonra ortaya çıkan raporlama problemi giderildi.
   
 • Bir katta hiç duvar olmaması halinde hesap raporunda eksik sayfalar çıkıyordu, düzeltildi.
   
 • TBDY2018 için performans analizinde bina önem katsayısının 1 den farklı alınabilmesi sağlandı.
   
 • SAP2000 V22 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.
   
 • SAP2000 birden fazla kotta mesnetlendirme yapılabilmesi için Aktif SAP2000 modelinde belirtilen kota mesnet ata düğmesi çalışmıyordu, çalışır hale getirildi.
 • Düşey hatıl dayanımını duvar dayanımına dahil et seçeneğinde (TBDY2018 kuşatılmış yığma bina) bazı durumlarda TBDY2018 için duvarın uç noktasındaki düşey hatılın tespit edilip duvar dayanımına eklenmemesi problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Ahşap ve betonarme döşemelerin aynı binada kullanıldığı durum için SAP2000 destekli bazı döşemeleri rijit diyaframlı bazı döşemeleri rijit diyaframsız seçeneğinde bina kütlesi hesap raporlarında sadece 1. döşeme malzemesi dikkate alınarak yazılıyordu. Düzeltildi. SAP2000 e aktarılan modelde problem görülmediğinden sonuçları değiştirici nitelikte değildir.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Düşey hatıl dayanımını duvar dayanımına dahil et seçeneğinde (TBDY2018 kuşatılmış yığma bina) bazı durumlarda TBDY2018 için duvarın uç noktasındaki düşey hatılın tespit edilip duvar dayanımına eklenmemesi problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Ahşap ve betonarme döşemelerin aynı binada kullanıldığı durum için SAP2000 destekli bazı döşemeleri rijit diyaframlı bazı döşemeleri rijit diyaframsız seçeneğinde bina kütlesi hesap raporlarında sadece 1. döşeme malzemesi dikkate alınarak yazılıyordu. Düzeltildi. SAP2000 e aktarılan modelde problem görülmediğinden sonuçları değiştirici nitelikte değildir.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve Dayanım fazlalığı katsayısı için X ve Y yönünde farklı değerler tanımlanabilmesi sağlandı.
   
 • Yapının adresi ve harita koordinatlarının Deprem hesap raporunda görünmesi sağlandı.
   
 • Sonlu elemanlar yöntemine göre analizde katlar arasındaki tam üst üste örtüşmeyen düşey taşıyıcıların birbirine link elemanla bağlanması için hassasiyet ayarı eklendi.
   
 • Eğimli duvarların ve eğimli döşemelerin sonlu eleman modelinde de eğimli olarak dikkate alınabilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Hesap raporunun pdfye dönüştürülmesinde, kat planlarının resim kalitesi iyileştirildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve Dayanım fazlalığı katsayısı için X ve Y yönünde farklı değerler tanımlanabilmesi sağlandı.
   
 • Yapının adresi ve harita koordinatlarının Deprem hesap raporunda görünmesi sağlandı.
   
 • Sonlu elemanlar yöntemine göre analizde katlar arasındaki tam üst üste örtüşmeyen düşey taşıyıcıların birbirine link elemanla bağlanması için hassasiyet ayarı eklendi.
   
 • Eğimli duvarların ve eğimli döşemelerin sonlu eleman modelinde de eğimli olarak dikkate alınabilmesi seçeneği eklendi.
   
 • Hesap raporunun pdfye dönüştürülmesinde, kat planlarının resim kalitesi iyileştirildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Düşey hatılların kaçıklarının ayarlanmasında oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı
   
 • Aynı kat içerisinde düşey hatıla saplanan ancak düşey hatıl merkezine temas etmeyen kiriş hatılların link elemanlarla kolon merkezine iki seçenekli olarak otomatik bağlanması sağlandı.
   
 • Farklı katlarda düşey hatıl ve duvar sürekliliği için koordinatlarına göre birden fazla elemana bağlanabilmesini de sağlayan link eleman oluşturulması seçeneği eklendi
   
 • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme seçeneği getirildi (Dosya menüsü altında)
   
 • Arka plan resminin sağ tuş açılır menüde resim bilinen noktalarına göre otomatik ölçeklendirilmesi eklendi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Düşey hatılların kaçıklarının ayarlanmasında oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı
   
 • Aynı kat içerisinde düşey hatıla saplanan ancak düşey hatıl merkezine temas etmeyen kiriş hatılların link elemanlarla kolon merkezine iki seçenekli olarak otomatik bağlanması sağlandı.
   
 • Farklı katlarda düşey hatıl ve duvar sürekliliği için koordinatlarına göre birden fazla elemana bağlanabilmesini de sağlayan link eleman oluşturulması seçeneği eklendi
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.
   
 • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi
   
 • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.
   
 • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.
   
 • 64 Bit sürümde çizim editöründe manuel çizim yapılırken oluşabilen Access Violation hatası giderilmeye çalışıldı.
   
 • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi
   
 • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.
   
 • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.
   
 • 64 Bit sürümde çizim editöründe manuel çizim yapılırken oluşabilen Access Violation hatası giderilmeye çalışıldı.
   
 • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi
   
 • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.
   
 • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
*Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.
*TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas, kütlelerin  hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.
*Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı. 
*Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.
*Genel İyileştirmeler Yapıldı
*Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.
*TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas, kütlelerin  hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.
*Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı. 
*Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.
*SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde hesapta SAP2000 ce hesaplanan periyotlar kullanılmasına ve deprem raporunda basılmasına rağmen Araadnet bilgi formunda StatiCAD modal analizinden hesaplanan değer basılıyordu. SAP2000 modal analizindeki değerin raporda gösterilmesi sağlandı. Problem rapor gösterimi ile ilgili olup hesapları değiştirici nitelikte değildir. 
*Genel İyileştirmeler Yapıldı
*Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.
*TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas, kütlelerin  hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.
*Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı. 
*Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.
*SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde hesapta SAP2000 ce hesaplanan periyotlar kullanılmasına ve deprem raporunda basılmasına rağmen Araadnet bilgi formunda StatiCAD modal analizinden hesaplanan değer basılıyordu. SAP2000 modal analizindeki değerin raporda gösterilmesi sağlandı. Problem rapor gösterimi ile ilgili olup hesapları değiştirici nitelikte değildir. 
*Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi
   
 • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.
   
 • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Bazı döşemeleri ahşap bazı döşemeleri yığma bina için SAP2000 destekli çözüm yapma seçeneği getirildi.
   
 • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi
   
 • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.
   
 • Düşey hatıllarda klasik analizde ankastre/konsol, tepki spektrumu analizinde diyaframa bağlı /bağlı değil seçenekleri eklendi.
   
 • Elemanların diyaframa bağlı olup olmadıkları hesap raporlarında gösterilmesi sağlandı.
   
 • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.
   
 • Riskli bina tespitinde analiz raporlarında seçilen analiz yöntemi konusunda açıklama sayfası eklendi (Araadnet formundan önce)
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 • Bazı döşemeleri ahşap bazı döşemeleri yığma bina için SAP2000 destekli çözüm yapma seçeneği getirildi.
   
 • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi
   
 • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.
   
 • Düşey hatıllarda klasik analizde ankastre/konsol, tepki spektrumu analizinde diyaframa bağlı /bağlı değil seçenekleri eklendi.
   
 • Elemanların diyaframa bağlı olup olmadıkları hesap raporlarında gösterilmesi sağlandı.
   
 • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.
   
 • Riskli bina tespitinde analiz raporlarında seçilen analiz yöntemi konusunda açıklama sayfası eklendi (Araadnet formundan önce)
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
   
 
 • Döşemelerin sistem modeline dahil edildiği durumda bazı durumlarda ortaya çıkabilen tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Döşemelerin eleman rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.
   
 • Sonlu eleman yönteminin sistematiğinde tüm yüklemeler için tüm veri girişi ve analiz sonuçları c:\StatiCAD\Ultimate\Eximp klasöründe text dosyası olarak her analiz sonunda oluşturulması sağlandı.
   
 • 64 Bit Program Sürümü Yayınlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 
 • Döşemelerin sistem modeline dahil edildiği durumda bazı durumlarda ortaya çıkabilen tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Döşemelerin eleman rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.
   
 • Sonlu eleman yönteminin sistematiğinde tüm yüklemeler için tüm veri girişi ve analiz sonuçları c:\StatiCAD\YigmaV5Pro\Eximp klasöründe text dosyası olarak her analiz sonunda oluşturulması sağlandı.
   
 • 64 Bit Program Sürümü Yayınlandı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Sonlu eleman hesaplarında tanımsızlık olması durumunda hangi düğüm noktasının hatalı çizildiği koordinatları ve düğüm ismiyle beraber analiz penceresinde veriliyor.
   
 • Döşemelerden duvarlara kabuk sonlu elemanlarla yük aktarımında bazı projelerde ortaya çıkan yük aktarım hatası düzeltilmeye çalışıldı.
   
 • Bazı projelerde (02.07.2019 tarihli güncellemeden sonra) dwg exportta ortaya çıkabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.
   
 • Yarım bodrumlu yapıda yarım bodrumlu yapının kütle merkezi hesabında riskli bina yönetmeliği için ilave revizyon yapıldı.
   
 • Büyük projelerde 64 bit harici sonlu eleman çözücüdeki versiyon 5.3.0.0 sürümünde oluşan çözümlememe problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Sonlu eleman hesaplarında tanımsızlık olması durumunda hangi düğüm noktasının hatalı çizildiği koordinatları ve düğüm ismiyle beraber analiz penceresinde veriliyor.
   
 • Döşemelerden duvarlara kabuk sonlu elemanlarla yük aktarımında bazı projelerde ortaya çıkan yük aktarım hatası düzeltilmeye çalışıldı.
   
 • Bazı projelerde (02.07.2019 tarihli güncellemeden sonra) dwg exportta ortaya çıkabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.
   
 • Yarım bodrumlu yapıda yarım bodrumlu yapının kütle merkezi hesabında riskli bina yönetmeliği için ilave revizyon yapıldı.
   
 • Büyük projelerde 64 bit harici sonlu eleman çözücüdeki versiyon 5.3.0.0 sürümünde oluşan çözümlememe problemi giderilmeye çalışıldı.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Döşeme sonlu eleman ağı oluşturulmasına ve editlenmesine ilişkin seçenekler getirildi.
   
 • Döşemelerden çubuk elemanlara yük aktarımında oluşabilen bir problem giderildi.
   
 • Döşeme sonlu eleman ağında kullanıcının döşeme içine ilave düğüm noktası ekleyebilmesi sağlandı
   
 • Döşeme sonlu eleman ağı sınır hassasiyeti kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı.
   
 • Büyük projeler için geliştirilen 64 bit ve 32 bit harici sonlu eleman çözüm araçları (StatiCAD-FemSolver) döşemeleri de kabuk eleman olarak çözüp sistem rijitliğine dahil edecek şekilde güncelleştirildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Döşeme sonlu eleman ağı oluşturulmasına ve editlenmesine ilişkin seçenekler getirildi.
   
 • Döşemelerden çubuk elemanlara yük aktarımında oluşabilen bir problem giderildi.
   
 • Döşeme sonlu eleman ağında kullanıcının döşeme içine ilave düğüm noktası ekleyebilmesi sağlandı
   
 • Döşeme sonlu eleman ağı sınır hassasiyeti kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı.
   
 • Büyük projeler için geliştirilen 64 bit ve 32 bit harici sonlu eleman çözüm araçları (StatiCAD-FemSolver) döşemeleri de kabuk eleman olarak çözüp sistem rijitliğine dahil edecek şekilde güncelleştirildi.
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • V.5.2.8.0 ile oluşan dosya kaydı hatası giderilmeye çalışıldı.
 •  
 • Döşeme mesh oluşturma işleminde düzenleme yapıldı
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • V.5.2.8.0 ile oluşan dosya kaydı hatası giderilmeye çalışıldı.
   
 • Döşeme mesh oluşturma işleminde düzenleme yapıldı
   
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
Döşemelerin kabuk sonlu elemanlarla sistem rijitliğine eklenmesi opsiyonu getirildi. (RYTEİE2019)
Döşemelerden duvarlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılabilmesi seçeneği getirildi. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)
Döşemeleri betonarme olmayan ve rijit diyafram davranışı göstermeyen katlardaki duvar parçaları için Tablo 7.3’de verilen Hd/t sınır değerlerinin 0.55 ile çarpılarak kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)
Modal analizde yürürlükten kaldırılan C.7 Maddesi gereğince Modal analiz sonuçlarının Eşdeğer Deprem Yükü ile karşılaştırılarak artırılması seçeneği devre dışı bırakılarak modal analiz sonuçlarının artırıma tabi tutulmadan kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)
Döşeme sonlu eleman sisteminin 3D görüntüde görüntülenmesi seçeneği eklendi.
Çizim editöründe döşemenin sonlu elemanlara bölünmesini manuel düzenlemeye yardımcı araç menüsü eklendi. (TIN menüsü)
Genel İyileştirmeler Yapıldı
Döşemelerin kabuk sonlu elemanlarla sistem rijitliğine eklenmesi opsiyonu getirildi. (RYTEİE2019)
Döşemelerden duvarlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılabilmesi seçeneği getirildi. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)
Döşemeleri betonarme olmayan ve rijit diyafram davranışı göstermeyen katlardaki duvar parçaları için Tablo 7.3’de verilen Hd/t sınır değerlerinin 0.55 ile çarpılarak kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)
Modal analizde yürürlükten kaldırılan C.7 Maddesi gereğince Modal analiz sonuçlarının Eşdeğer Deprem Yükü ile karşılaştırılarak artırılması seçeneği devre dışı bırakılarak modal analiz sonuçlarının artırıma tabi tutulmadan kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)
Döşeme sonlu eleman sisteminin 3D görüntüde görüntülenmesi seçeneği eklendi.
Çizim editöründe döşemenin sonlu elemanlara bölünmesini manuel düzenleme